Personvernerklæring

Vendanor AS

Behandlingsansvarlig

Vendanor AS, ved daglig leder, er ansvarlig for behandling av personopplysninger for:

  • Ansatte og innleid personell
  • Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
  • Kandidater til fremtidige stillinger


Formålet med behandlingen av personopplysningene

Vendanor AS innhenter og lagrer personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne utøve nødvendig dialog med og oppfylle våre forpliktelser overfor kunder, leverandører og ansatte.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger ved henvendelse pr. e-post eller telefon. Vi bruker personopplysningene for å kunne gi tilbakemeldinger til den som tar kontakt med oss. For at vi skal kunne sende e-post til rett person, må de som henvender seg til Vendanor AS registrere navn og e-post adresse.

Rettslig grunnlag

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn og lagres personopplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Erklæringens rettslige grunnlag er nedfelt i personopplysningsloven og GDPR (General Data Protection Regulation).

Har du spørsmål rundt dine rettigheter i forbindelse med personvern i Vendanor AS, kontakt daglig leder via e-post påharold.wieldraaijer@vendanor.com.

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Kunder og Leverandører

Vendanor AS behandler personopplysninger om kunder og leverandører i sine systemer.

Det registreres nødvendige opplysninger for at kunde- og leverandørforholdet skal kunne utøves, herunder nødvendige opplysninger for å gjennomføre korrespondanse, betaling, fakturering og levering.

Ansatte

Vendanor AS behandler personopplysninger om sine ansatte i sine systemer. Dette for å kunne administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for arbeidsforholdet og for utbetaling av lønn.

Opplysninger om de ansatte innhentes fra de ansatte selv og utleveres kun i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres.

Hvor får vi personopplysningene fra

Personopplysninger knyttet til kunder og leverandører innhentes ved etablering av kunde/ leverandørforhold i den utstrekning de er nødvendige for å utføre avtaleforhold mellom Vendanor AS og kunde/ leverandører. Opplysninger innhentes direkte fra kunde/ leverandør pr e-post, telefon eller ved direkte kontakt.

Angående personopplysninger knyttet til ansatte i bedriften innhentes opplysninger som er nødvendige og lovpålagte i forbindelse med arbeidsforholdet. Opplysninger innhentes fra arbeidstaker ved utarbeiding av arbeidskontrakt.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi logger informasjon om interaksjon ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Informasjonen samles inn for å analysere hvordan besøkende benytter nettstedet, slik kan vi forbedre sidene i videreutviklingen.

Hvis du ikke ønsker at nettstedet lagrer informasjonskapsler på din enhet, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvordan du gjør dette kan du lese om på Nettvett.no under Hvordan administrere informasjonskapsler (nettvett.no).

Bruk av informasjonskapsler er regulert i Ekomloven § 3-7b.

IP-adresser i aksesslogger lagres i 14 dager. Google Analytics blir brukt som trafikkanalyseverktøy der funksjonalitet for sporing av IP-adresser og annonsebruk er deaktivert.

Google Analytics

Nettanalysetjenesten leveres av Google, Inc. (Google), og bruker informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene blir lagret på din PC:

  • _ga: lagret i 24 måneder
  • _gid: lagret i 24 timer

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google samler inn og beskytter data. og lagrer det på sine servere.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 punkt 1 b.

Markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Dine persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen.

Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

Utlevere informasjonen til tredjeparter

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av opplysninger til våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

Administrering og sletting av persondata

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene i henhold til personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller i henhold til GDPR art. 18. Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til info@vendanor.com.

Dersom du mener at Vendanor AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sikring av persondata

Vendanor AS bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Kontakt

Ansvarlig for personvern i Vendanor AS er daglig Sverre Magne Haugen.
Epost: sverre.magne.haugen@vendanor.com
Tlf: +47 92 40 42 98