Om Vendanor

Vendanor är ett teknikutvecklings- och produktionsföretag med huvudkontor i Norge. Vi arbetar vid skärningspunkten mellan maskinteknik, automation och datorteknik. Vi utvecklar och tillverkar självbetjäningsautomater för den internationella marknaden. Hållbarhet, kvalitet och integritet är viktigt för oss, vi är det säkra valet.

Gruppebilde

Affärsidé

Vendanor utvecklar och säljer försäljningsautomater som är integrerade i molnbaserade hanteringslösningar och tjänster för att ge våra kunder en helt bekymmersfri försäljningsautomat.

Försäljningsautomaterna är verktyget för våra kunder att förenkla och modernisera sin konsumentförsäljning.

Vendanor är en oberoende leverantör av försäljningsautomater och har ingen annan koppling till de branscher vi verkar inom, förutom att fungera som leverantör och tillverkare av automatiserade lösningar.

Vi riktar oss till återförsäljare inom branscher som ser fördelar och lönsamhet i att ha självbetjäningslösningar och strävar alltid efter att ha de bästa lösningarna, tillförlitligheten och kundservicen på marknaden.

Verdier

De fyra huvudvärdena hos Vendanor återspeglas i allt arbete vi utför med hög hängivenhet.

Hållbarhet och miljö

Vendanor utvecklar produkter som främjar miljöinsatser. Samtidigt är vi tydliga med att produkterna och lösningarna också måste vara enklare och bättre än de traditionella lösningarna de ersätter.

Att främja miljöinsatser går hand i hand med ekonomisk klokhet. Därför är våra lösningar och produkter naturligtvis ett verktyg för ekonomisk tillväxt för våra kunder, vilket säkerställer framgångsfaktorerna för framtiden.
Automatiserade processer gör det möjligt att minska utsläpp, energi- och materialförbrukning, samt öka intäkterna. Välkommen till en hållbar framtid!

Ursprung

År 2013 skapades Vendanor som en spin-off från den industriella och entreprenöriella klustret i Stryn. Företaget grundades med två mål: att utveckla en propanförsäljningsautomat för försäljning och byte av gasflaskor samt att bli marknadsledare i Norden.

Efter 1,5 års utveckling presenterades den färdiga produkten för marknaden. Det dröjde inte länge innan de största aktörerna inom gasindustrin märkte vår fantastiska produkt. År 2016 anslöt danska Kosan Gas som en av våra första stora kunder. Mot slutet av 2017 följde Linde Gases efter. Flera små och stora gasaktörer kom med i vår kundportfölj längs vägen.
När det olika året 2020 kom på plats vågar vi påstå att inköp av propanflaskor från försäljningsautomater har blivit den facto-standard på de marknader vi verkar på.
Vendanor är ett branschoberoende företag, och genom att utnyttja erfarenheten som erhållits från propanförsäljningsautomaten är vägen lagd för fortsatt portföljutvidgning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss vid frågor, köp av maskin eller demonstration. Vi är till din tjänst!

Låt oss kontakta dig