Sekretesspolicy

Vendanor AS

Dataansvarig

Vendanor AS, genom verkställande direktören, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter för:

  • Anställda och inhyrd personal
  • Kontaktuppgifter för kunder, referenser, leverantörer och andra som vanligtvis är allmänt tillgängliga
  • Kandidater för framtida positioner

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vendanor AS samlar in och lagrar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utöva den nödvändiga dialogen med och uppfylla våra förpliktelser gentemot kunder, leverantörer och anställda.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter på begäran via e-post eller telefon. Vi använder personuppgifterna för att ge återkoppling till personen som kontaktar oss. För att vi ska kunna skicka ett e-postmeddelande till rätt person måste de som kontaktar Vendanor AS registrera sitt namn och e-postadress.

Rättslig grund

Denna policy innehåller information som du har rätt till när personuppgifter samlas in och lagras, samt allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Den rättsliga grunden för denna policy är fastställd i Personuppgiftslagen och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor om dina integritetsrättigheter hos Vendanor AS, vänligen kontakta vd:n via e-post på harold.wieldraaijer@vendanor.com.

Vilka personuppgifter behandlas

Kunder och Leverantörer

Vendanor AS behandlar personuppgifter om kunder och leverantörer i sina system.

Nödvändig information registreras för att kund- och leverantörsförhållandet ska kunna utövas, inklusive den nödvändiga informationen för att genomföra korrespondens, betalning, fakturering och leverans.

Anställda

Vendanor AS behandlar personuppgifter om sina anställda i sina system. Detta görs för att hantera löne- och personalansvar. Nödvändig information registreras för anställningen och för löneutbetalning.

Information om de anställda samlas in från de anställda själva och tillhandahålls endast i samband med lönebetalningar och andra lagstadgade redovisningar. Raderingsförfarandena för personalinformation följer bokföringslagen och arkivlagen. Information om namn, position och arbetsområde betraktas som offentlig information och kan publiceras.

Varifrån får vi personuppgifterna

Personuppgifter som rör kunder och leverantörer samlas in genom etablering av kund-/leverantörsrelationer i den utsträckning som krävs för att genomföra avtalsrelationer mellan Vendanor AS och kunder/leverantörer. Informationen samlas in direkt från kunden/leverantören via e-post, telefon eller genom direktkontakt.

När det gäller personuppgifter som rör anställda i företaget samlas information in som är nödvändig och lagstadgad i samband med anställningsförhållandet. Informationen samlas in från den anställde vid upprättande av anställningsavtal.

Cookies

Vi loggar interaktionsinformation med hjälp av Google Analytics. Informationen som loggas kan inte spåras till enskilda personer. Informationen samlas in för att analysera hur besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra sidorna i vidare utveckling.

Om du inte vill att webbplatsen ska lagra cookies på din enhet kan du återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du gör detta kan du läsa om på Nettvett.no under Hur du hanterar cookies (nettvett.no).

Användningen av cookies regleras av Avsnitt 3-7b i Ekom-lagen.

IP-adresser i åtkomstloggar lagras i 14 dagar. Google Analytics används som ett trafikanalysverktyg där IP-adressspårningsfunktion och annonsanvändning är inaktiverade.

Google Analytics

Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google, Inc. (Google) och använder cookies. Dessa cookies lagras på din dator:

  • _ga: lagras i 24 månader
  • _gid: lagras i 24 timmar

Google kan överföra statistiken till tredje parter om det krävs enligt lag eller i fall där tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Google samlar in och skyddar data och lagrar den på sina servrar.

Den rättsliga grunden för denna behandling är Artikel 6, punkt 1 b i den ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.

E-post och SMS-marknadsföring

Om du har en aktiv kundrelation med oss kan vi skicka marknadsföring via e-post eller med andra elektroniska kommunikationsmetoder i enlighet med avsnitt 15 i Marknadsföringslagen. Det inkluderar nyhetsbrev och andra förfrågningar om innehåll, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang från oss, våra partners och partners via e-post, telefon, SMS, post/brev och sociala medier.

Om du inte har en aktiv kundrelation kommer vi endast skicka sådan marknadsföring om du har gett oss ditt samtycke. Dina personuppgifter kan också användas för att anpassa denna kommunikation.

Du kan när som helst och kostnadsfritt avböja marknadsföringsförfrågningar genom funktionen för avanmälan i dina e-postmeddelanden/SMS.

Utlämna information till tredje part

Vi delar inte initialt personuppgifter med andra företag, förutom information till våra partners som behöver informationen för att tillhandahålla tjänster till oss. Om vi lämnar ut personuppgifter ingår vi avtal med relevanta tredje parter som begränsar deras förmåga att använda informationen.

Vi kommer också att kunna lämna ut information i enskilda fall som krävs enligt lag, till exempel till myndigheter om det finns misstankar om brott.

Hantering och radering av personuppgifter

Du kan påverka vilka personuppgifter vi ska ha om dig och hur vi kommer att använda dem. Om du upptäcker fel i informationen vi har om dig kan du ändra detta genom att kontakta oss så att vi kan korrigera detta. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter enligt avsnitt 18 i Personuppgiftslagen och avsnitt 18 i GDPR. 15.

Du har också rätt att begränsa din behandling i vissa fall enligt GDPR artikel 18. Du har rätt att ta bort all vår information om dig vid förfrågan, utan spårbarhet, så länge vi inte är skyldiga enligt lag att lagra dem. Du kan kontakta oss angående detta och avsluta din kundrelation via e-post till info@vendanor.com.

Om du anser att Vendanor AS inte har följt dina rättigheter enligt Personuppgiftslagen har du rätt att lämna in klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att lämna in ett klagomål till den norska Datatillsynsmyndigheten. Kontaktinformation finns tillgänglig på www.datatilsynet.no.

Skydda personuppgifter

Vendanor AS använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som är under vår kontroll mot obehörig åtkomst, insamling, användning, offentliggörande, läckage, kopiering, ändring eller bortskaffande.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kommer regelbundet att uppdatera eller ändra integritetspolicyn.

Kontakt

Företagschefen på Vendanor AS är verkställande direktör Sverre Magne Haugen.
E-post: sverre.magne.haugen@vendanor.com
Telefon: +47 92 40 42 98